logotype

PROZORI

Osnovni tipovi prozora:

Jednokrilni prozor - ima jedno krilo koje može da se otvara na sledeće načine:

-    samo oko vertikalne ose
-    samo oko horizontalne ose (ventus - kip)
-    oko horizontalne i vertikalne ose (okretno-nagibni)


Dvokrilni prozor – ima dva krila koja mogu da se otvaraju i to:
-    oba krila oko vertikalne ose (otvaranje u stranu)
-    jedno krilo oko vertikalne ose (pomoćno) i drugo oko horizontalne i vertikalne ose (okretno-nagibni), to je klasičan okretno nagibni dvokrilni prozor


 

Fiksni prozor – nema otvarajućeg krila (FIX)

Kombinacijom ovih osnovnih tipova mogu se izvesti i ostali složeniji oblici:
trokrilni prozor (jednokrilni + dvokrilni), četvorokrilni (dva dvokrilna ili dva jednokrilna i dvokrilni), dvokrilni + fiks, više fiknih prozora + jednokrilni ili dvokrilni i veliki broj ostalih varijanti.

Šeme osnovnih tipova prozora i njihovih kombinacija

    

 

2022  www.karan.rs  ©  globbers joomla templates